Kviq - Vilkår - Julegave 2020

 1. Sms-utsendelse
  Kviq sender ut sms-meldinger gratis for Kunde. Med Kunde menes bedrifter med gyldig orgnr i Norge.
 2. Tidsperiode
  Tilbudet gjelder fra 21 des til 31 des 2020
 3. Misbruk og innholdskontroll
  Utsendelse kan kun være en hyggelig julehilsen, ikke tilbud eller salg av noe slag
 4. Avsender
  Avsender blir bedriftens navn eller tilsvarende
 5. Ansvarsfordeling
  Kviq forholder seg retten til å avslå alle henvendelser uten grunn
 6. Antall
  Antall sms-meldinger som kan sendes ut per Kunde er begrenset til 1000 stk 
 7. Hygge garanti
  Kviq garantere en hyggelig opplevelse både for Kunde og de som mottar sms
 8. Erklæring om personvernregler
  • Vi samler ikke inn, lagrer eller behandler personopplysninger bortsett fra data i direkte forbindelse med Kviq AS sin forretningsformål.
  • Personopplysningene vi lagrer består av maksimalt: navn, e-postadresse, telefonnummer og forretningsadresse. Vi samler ikke inn, behandler eller lagrer noen andre eller spesielle kategorier av personopplysninger.
  • Våre viktigste kilder til personopplysninger er
  • visittkort med kontaktinformasjon gitt til oss av visittkortinnehaveren på møter eller arrangementer
  • kontaktinformasjon gitt av partnere og kunder for å oppfylle våre kontraktsplikter
  • personopplysninger sendt til oss i søknader om ledige stillinger hos Kviq AS
  • data du gir oss når du besøker nettstedet vårt og bruker kontaktskjemaet vårt.
  • Vi minimerer personopplysningene vi jobber med.
  • Alle personlige data vi lagrer slettes når forretningsformålet ikke lenger eksisterer
  • Du har når som helst rett til å spørre oss om og hvis ja hvilke av dine personlige data vi lagrer, og vi vil gi deg dataene.
Versjon 1.0 – 2020 desember 21